Grafické programy - POLARR, PICMONKEY...

POLARR  umí toho moc a jednoduchý. Zvládne to, co photoshop. Určitě koukněte na videa, kde máte podrobný postup úpravy.

Program najdete ...  https://polarr.co/

 
 
 

PICMONKEY  je skvělý "program" na úpravu fotek přímo v okně vašeho pro­hlížeče. NEINSTALUJE SE!!! :-) Nabízí velké množ­ství efektů. V tomto programu si můžete vylepšit pleť, vybělit zuby... naprosto lehce vytvoříte koláže... JEN SE VĚTŠINA FUNKCÍ BOHUŽEL OD ROKU 2017 PLATÍ :(

NAJDETE jej ...  http://www.picmonkey.com/

Pokud potře­bujete upravit velikost nějaké fotky (nebo ji chcete ořezat nebo doost­řit), je Pic­Monkey skvě­lým pomocníkem. Práce s ním je velmi snadná a vše je hned hotové (žádné zdržování s instalací obrov­ských offline programů).

Nástroj vám ale navíc umožňuje při­dávat do foto­grafií opravdu zají­mavé efekty a rámečky. Navíc si v něm můžete vytvo­řit velmi pro­fe­si­o­nálně vypa­da­jící koláže z vašich foto­grafií. Tenhle nástroj roz­hodně stojí aspoň za pro­klikání (a zapa­ma­tování)!

Hned na úvodní stránce si vybe­rete, jestli budete edi­tovat fotku (obrázek) nebo vytvá­řet koláž. Pokud si zvo­líte edi­taci fotky, jste ihned vyzváni k jejímu nahrání z vašeho počí­tače. Násle­duje pře­su­nutí do edi­toru. Nalevo je menu s nej­růz­nějšími nástroji a efekty, které můžete k úpravě použít.

Od základních (ořezání, oto­čení, změna velikosti, zaostření, aj.) až po vklá­dání nej­růz­nějších před­defi­novaných objektů (srdíčka, knof­líky, klo­bouky, kvě­tiny, geo­me­t­rické útvary, sym­boly, šipky, komik­sové bub­liny a mnoho dalších) či tex­tur. Vklá­dat můžete také text a pokud jste nahráli foto­grafii, na které jsou lidé, můžete jim při­dat opá­lení, vybě­lit zuby, při­krášlit rty nebo jim dokonce ubrat nějaké to kilo z jejich hmotnosti! Své dílo můžete rovnou vložit do vkusného rámečku. Hotový obrázek si můžete do svého počí­tače uložit ve for­mátu JPG nebo PNG.

Pokud si zvo­líte koláž, jste okamžitě přene­seni do edi­toru. Zde si můžete vybrat buďto nějaké foto­grafie z při­pra­veného výběru nebo si z počí­tače nahrát vlastní. Důležitý je výběr pozadí (uspo­řá­dání) koláže, které vybí­ráte opět v levém menu. Vybrané pozadí si ještě můžete upravit (barva, velikost jednot­livých polí­ček pro foto­grafie, zaob­lení okrajů a tak dále). Koláž pak tvo­říte tak, že myší pře­tahujete nahrané obrázky na vámi chtěné místo v koláži. Hotový výtvor si pak můžete uložit do svého počí­tače ve for­mátu PNG.

Většina efektů je bohužel zpoplatněna. Můžete využít měsíční nebo roční, zvýhodněné členství.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & Shoptetak.cz.